Det Norske Oljeselskap (Aker BP)

Produsert av Headspin og Det Norske Oljeselskap (AkerBP)